22/11/2016

Syntra West start nieuwe vakopleiding voor kleine seriemakers van morgen

De economische trend in lage volumeproducties, productpersonalisaties en producten voor kleine gebruikersgroepen biedt vandaag sterke schaalvoordelen om de creatieve maak-, kunst- en ambachtensector economisch te laten groeien binnen een breed toepassingsdomein van industriële sectoren of consumentenmarkten. Deze nieuwe gecertificeerde vakopleiding richt zich tot creatieve starters, industriële makers, kunstenaars, ambachtslui, productvormgevers, beeldende- of communicatieprofessionals die hun beroepsactiviteit succesvol willen opstarten met kennis van zaken of groeien door creativiteit en co-creatie. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.
Meer info vind je hier
Download de brochure.
syntra samenwerking de makers