'Tableau vivant'-klasopdracht-1ARV'Ensor en ik 'helft masker=gezicht, wie ze zijn,andere helft masker=wie ze zouden willen zijn

Deze maskers werden gemaakt door de helft van hun eigen gezicht in gips te maken. Daarna hebben de lln hun ontwerp van het masker in klei uitgevoerd en het verbonden met gips met het deel van hun eigen gezicht. Kleur werd aangebracht na het drogen van de maskers. Onze leerlingen hebben hiervoor telkens 2 uur per week en hebben het parcours doorlopen van: maak een tekening van je aangezicht (aan de hand van foto), maak een tekening van het masker van wie je wil zijn (na een les Ensor), kleur werd uitgezocht aan de hand van aquarel op de samengestelde tekening van zelfportret en masker. Foto's werden genomen in de portretstudio van onze school door 2 leerlingen van de afdeling nl. Sharon Reyes en Zoé Verbist. De leerlingen van 1ARV hebben hun favoriete foto 'Tableau vivant' uitgekozen voor deze inzending. Onze leerlingen hebben hieraan gewerkt van september tot begin februari.
School: 
Koninklijk Atheneum Anderlecht
Klas: 
1 ARV
Jaar: 
1ste jaar secundair
Studierichting: 
Artistieke Vorming
Contactpersoon: 
Ann Van Der Elst
Website school: 
http://www.kaa.vgc.be
Categorie: 
Fotografie