KMOGPS - de makers - maakindustrieWelkom op de tool KMOGPS

Verandering is van alle tijden
Wij typen al lang niet meer met een oude, logge mechanische typmachine. Slechts dertig jaar geleden keken we nog verwonderd op toen we onze auto met een afstandsbediening konden afsluiten. Nu valt een auto stil aan het stoplicht en binnenkort rijdt hij zelf. Toch zijn deze veranderingen slechts de klassieke topjes van een veel grotere ijsberg.
Onder de waterlijn

Een aantal fundamentele veranderingen hebben voor ingrijpende gevolgen gezorgd voor onze samenleving en economie. Zo is het aantal faillissementen in april 2015 met 9,6% gestegen t.o.v. de zelfde periode vorig jaar. Maar er is ook goed nieuws want 2014 telde op jaarbasis 1012 minder faillissementen dan 2013. En ook vanuit de starterswereld noteren we goed nieuws. Voor het eerst sinds jaren overschrijdt het aantal starters in 2014 de kaap van 80.000, dat is 4,7% meer dan het jaar voordien.
Ook de maak-industrie is aan een langzame revival bezig met een sterke stijging van de bruto toegevoegde waarde in Vlaanderen. De industriële bedrijven in Vlaanderen staan voor 80 % van alle O&O-uitgaven van de Vlaamse bedrijven. Zij staan in voor 60 à 70 % van de Vlaamse export. De industriële activiteit zorgt ook bovendien voor een grote extra tewerkstelling in de dienstverlenende sectoren.
Zie uw kansen in de verandering!

Veranderingen doorvoeren en managen binnen bedrijven en organisaties is een grote uitdaging. Ook ondernemers geven nog te vaak toe aan de neiging om de deur van verandering dicht te houden en door te gaan op de oude manier. Nochtans is verandering noodzakelijk. UNIZO ontwikkelde samen met Antwerp Management School voor jou de KMOGPS-tool.
KMO GPS

Een concreet stappenplan op maat van de KMO om de transformatie van jouw onderneming naar een KMO van de toekomst te realiseren. De toekomst van de KMO in Vlaanderen hangt immers af van een geslaagde interactie tussen de KMO zelf en haar omgeving.
Als KMO bedrijfsleider kan je onmiddellijk aan de slag met de tool.
Hierbij verricht je een grondige transformatie-oefening die loopt over vijf fasen

  • voorbereiding
  • omgevingsanalyse
  • interne bedrijfsanalyse
  • strategie vastleggen
  • uitvoeren en evalueren

En dit via 24 stap-voor-stap hapklare oefeningen. Met een eenvoudige registratie en inlogprocedure beheer je je eigen transformatietraject. Je kan dit traject intern delen en je medewerkers laten participeren. Ook kan je de resultaten van je denkoefeningen naar wens delen met een consultant als je verkiest om je in dit proces door een externe deskundige te laten bijstaan.
KMO GPS werd ontwikkeld dankzij Project Fabriek van de toekomst – KMO 2.0. In samenwerking met Antwerp Management School en met de steun van Agentschap Ondernemen en de Vlaamse Overheid.

Getuigenis van Gratienne Sioncke, CEO BORGinsole

 

Als zaakvoerder run je dag in dag uit je business waar de dagdagelijkse operationele activiteiten vaak primeren. Navigeren door de Unizo KMO GPS onder de zeer deskundige begeleiding van de Unizo adviseur Dhr jos Heiremans, betekent dat je al je bedrijfsprocessen eens gaat (her)evalueren en opportuniteiten creëert om je bedrijfsstrategie grondig bij te sturen. Dankzij de interviews met Dhr Heiremans en de handige tool hebben we meer visibiliteit gegeven aan ons klantensegment ‘sport en ontspanning’ waar we voordien minder marketing op zouden ingezet hebben. Een tweede ingrijpende verandering was het loslaten van bestaande key partners en het aantrekken van nieuwe die beter afgestemd zijn op onze kwaliteitsvereisten. Dankzij de volledige tool zijn we aan het verschuiven van een product gericht bedrijf naar een meer service gerichte organisatie. BORGinsole is dankzij Unizo als vervolg op deze tool ingestapt in een IWT Tetra project van de AMS waar de samenwerking met de universiteit een belangrijke meerwaarde is voor ons bedrijf!

start de tool